KASKAD BACA SİSTEMLERİ

PDF Katalog

Kaskad Sistemi; Birden çok duvar tipi yoğuşmalı kazanın yan yana bağlanması ile oluşur. Bu sistemin amacı verimliliği arttırmaktır. Enerji ihtiyacına göre kazanlar sıralı olarak devreye girerek maksimum performans gösterir. Yer tipi merkezi sistem kazanlarına göre tasarrufludur. Bu tür kaskad olarak kullanılan kazan sistemlerinin ortak bacalarına Kaskad denilmektedir. 
Kaskad Baca Sistemi; birden fazla cihazın atık gaz bacalarının, yatayda oluşturulan kollektör ile duman kanalına bağlandığı ve dikey baca ile baca gazlarını atmosfere attığı sistemdir. Kaskad bacalarda basınç sınıfı pozitif ise, baca contalı olmalı ve 200 pa basınç şartını sağlamalıdır.Maksimum 9 cihazın bacası ortak bacaya bağlanabilir. Şaft içi uygulamalarda tek cidar, Dış cephe ve benzeri mecburi durumlarda çift cidarlı paslanmaz çelik baca sistemi uygulanır.